U skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN Br. 80/2013, Axians  Hrvatska d.o.o. Vam stavlja na raspolaganje i uvid Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave o sukladnosti (EC Declaration of Conformity) koje možete jednostavno preuzeti.