ISO standardizacija

Axians Hrvatska kontinuirano ulaže u kvalitetu svojih usluga i proizvoda. Sukladno tome implementirani su ISO međunarodni standardi. Opseg obuhvaća integrirane i certificirane poslovne procese usklađenih s pet ISO normi što tvrtku Axians Hrvatska čini jedinstvenom na hrvatskom tržištu IT usluga. Implementirani certifikati dodjeljeni su od strane neovisne revizorske kuće te se svake godine vrši revizija poslovnih sustava i procesa. Ovim pristupom se definira na jasan i predvidiv način upravljanje postojećim uslugama u Axians Hrvatska s ciljem definicije, izvođenja i poboljšanju kvalitete i sigurnosti pružanja usluge zaposlenicima i klijentima.

ISO 9001 Upravljanje kvalitetom

Pružanje i održavanje najviše razine kvalitete i usluga ne bi bilo moguće bez integrirane sistematizacije, praćenja i sljedljivosti poslovanja i poslovnih procesa. Iz želje za daljnim poboljšanjem, a imajući to na umu, Axians Hrvatska, svoje je poslovne procese certificirala kao uvjerenje sadašnjim i budućim klijentima da je kvaliteta i izvrsnost vodilja našeg napretka.

ISO 14001 Sustav zaštite okoliša

Kao društveno odgovorna tvrtka, podržavamo ekološku održivost stoga smo svoje poslovanje prilagodili kako bi imalo što manji utjecaj na okoliš. Donošenjem politike okoliša umanjili smo svoj ugljični otisak, pridonjeli smanjenoj potrošnji energenata te umanjili količinu generiranog otpada.

Politika zaštite okoliša

ISO 20001 Upravljanje procesima

Međunarodni standard ISO 20001 poseban naglasak stavlja na procese u sektoru informacijskih tehnologija. U tome standardu uvidjeli smo potencijal za unapređenje organizacije te nadalje i kvalitete naših usluga. Sustavnim upravljanjem procesima osiguravamo naše stranke da će dobiti najvišu razinu kvalitete usluge, od dizajna do završetka usluge tj. projekta. Kontroliramo naš nabavni lanac, sve pružatelje usluga, dobavljače i nadziremo radove trećih strana.

ISO 27001 Informacijska sigurnost

Povjerenje naših klijenata i sigurnost informacija od iznimne nam je važnosti. Upravo to motiv je za stjecanje certifikata i održavanje informacijske sigurnosti te ovjeravanja naših procesa međunarodno priznatim standardom koji to potvrđuje. Primjenom sigurnosih politika i kontinuiranom edukacijom zaposlenika sustav informacijske sigurnosti sukladan je najvišim zahtjevima norme i IT industrije.

ISO 31000 Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima sukladno normi ISO 31000 nam povećava vjerojatnosti ostvarenja naših ciljeva uz kontinuirano pronalaženje novih prilika, a i opasnosti. Kroz procesno upravljanje rizicima, stvaramo pouzdan i mjerljiv okvir kao temelj za donošenje poslovnih odluka, povećanje efikasnosti i nadasve sigurno radno okruženje.