Profesionalna rješenja bazirana na open source i DevOps metodologijama, s virtualizacijskim tehnologijama poput KVM-a i Dockera. Između ostalog, tu se nalaze privatni IaaS i PaaS cloud-sustavi kao što su Openstack i Kubernetes/Openshift, kao i razvoj aplikacija koje žive na tom sustavu.

Raspon rješenja

 • NFV
 • Openstack
 • DevOps
 • Rješenja za nadzor podataka
 • Rješenja za nadzor podataka
Naša rješenja

NVF Network functions virtualization

Pojam NFV je poglavito nastao u telekomunikacijskoj okolini te mu je glavna ideologija bila transformacija hardverskih u softverska rješenja koja se mogu pokretati na bazi bilo kojeg standardnog hardvera.

Cilj je NFV-a ubrzati razvoj i progres servisa neovisno o hardveru na kojem se nalazi te da se konačno smanje troškovi proprietary rješenja i poveća efikasnost i iskoristivosti zajedničke opreme.

NFV kao arhitektura i standard je kontroliran i definiran kroz ETSI, te se u zadnjih 5 godina implementirao u brojne Telekome kao osnova transformacija mreža i kao prirodan put prema adaptaciji 5G tehnologije.

NFV se može smatrati metodologijom pristupa pri implementaciji mrežnih i servisnih funkcija, te se dijeli na glavne komponente kao što su:

 • NFVI : platforma koja čini bazu za virtualizaciju funkcija
 • MANO : menadžment i orkestracijski za kreiranje funkcija i upravljanje njima
 • VNF : setovi virtualnih funkcija koji omogućuju razne telekomunikacijske servise

Prednosti za korisnika

 • Optimizacija troškova

Zajednička okolina i korištenje standardnog hardvera osigurava optimizaciju troškova i ulaganja, opslužujući razne aplikacije i servise na istoj platformi.

 • Brži plasman na tržištu

Implementiranje, evaluiranje ili zamjene postojećih rješenja mogu se realizirati u danima i tjednima umjesto mjesecima i godinama, zahvaljujući virtualizaciji i automatizaciji.

 

 • Pokretač inovativnosti

Funkcije koje se baziraju na ovim rješenjima, omogućavaju i iskorištavaju fleksibilnost sustava s komponentama automatskih skaliranja i oporavljanja od potencijalnih problema.

 • Fleksibilnost

Aplikacije i servisi mogu biti odvojeni od platforme, što omogućava jednostavno upravljanje i zamjenu aplikacije ili platforme neovisno jedno o drugom.

 

Naša rješenja

Openstack

Openstack je trenutno jedan od najvećih OpenSource projekata generalno. Koristi se u mnogim granama djelatnosti gdje je potrebna implementacija privatnog cloud sustava. Bazirajući se kompletno na OpenSource komponentama, Openstack kao rješenje je zagarantirao uspjeh te postao standard za Cloud IaaS platformu. Privatni IaaS nudi kompletno rješenje i beneficije virtualizacije te istovremeno nudi rješenje za višeslojno upravljanje samim sustavom i odvojenim segmentima sustava koji se mogu kreirati za svakog korisnika (tenanta).

 

 

 

Tenant ima kontrolu podizati i graditi servise na Openstack platformi do granica koje mu se postave. Unutar Tenant odgovornosti, krajnji korisnici mogu upravljati svojom virtualnom infrastrukturom na sličan način kao na javnim cloud rješenjima poput AWS-a ili Azurea, bez utjecaja ili vidljivosti drugih korisnika.
S obzirom na to da se radi o ekstremno fleksibilnom sustavu, Openstack se može unaprijediti i proširiti raznim komponentama po potrebi.
NFVI u većini implementacija koristi Openstack kao NFVI komponentu.

Prednosti za korisnika

 • Brzi razvoj

Openstack se razvija i dobiva kontribucije od velikih kompanija poput RedHat-a, Canonicle-a, Cisco-a te ostalih čime se kontinuirano poboljšavaju i unaprjeđuju funkcionalnosti.

 • Bez Vendor-Lockinga

Kompletno baziran na OpenSource komponentama, OpenStack nema vendor-lock-in komponente. Bez obzira na to koristi li se komercijalna distribucija ili direktno OpenSource, jezgra softvera je identična.

 • Skalabilnost

Openstack kao platforma može skalirati od najmanjeg „all-in-one“ sustava za evaluaciju i isprobavanje, do multi-data-centar rješenja s tisuću servera u jednom clusteru. Proširenje Openstacka je jednostavno i nema utjecaja na postojeće servise.

 • Konfigurabilnost

Openstack se može prilagoditi u razne oblike i namjene, od klasičnog IaaS rješenja, do visoko specijaliziranog sustava za specifičnu namjenu.

NAŠA RJEŠENJA

DevOps

Uvođenje DevOps principa u životni ciklus IT poslovanja omogućava smanjene troškova poslovanja, povećanje efikasnosti i uštedu vremena kroz korištenje specijaliziranih metodologija i alata (automatizacija, orkestracija, CI/CD, verzioniranje i proaktivno dokumentiranje). Timovi koji prihvate DevOps kulturu, pristup i alate postaju produktivniji, zadovoljniji i lakše dolaze do zadanih ciljeva

Prednosti za korisnika

 • Automatizacija i orkestracija

Povećanje kontrole i reprodukcije pojedinih procesa kroz standardizirane alate implementacije (Ansible, Puppet…) Smanjenje mogućnosti „ljudske greške”. Orkestracija omogućava optimalno upravljanje automatiziranim komponentama radi minimizacije resursa i vremena implementacije.

 • Kontinuirano učenje

Korištenjem DevOps alata i metodologija timovi povećavaju svoju vrijednost i zadovoljstvo klijenata kroz stalno učenje i poboljšanje stečeno kroz razvojne procese.

 • Usklađenost dokumentacije i koda

Stalnim korištenjem dostupnih DevOps metodologija i alata postiže se sinergija koda i dokumentacije te cjelokupni IT životni ciklus čini jednostavnijim za korištenje.

 • Stabilnost

Uvođenjem DevOps principa („Anything as a Code”) podiže se razina stabilnosti sustava na način ranog upozorenja na probleme ili brzog recovery-ja nakon problema

Docker/Kubernetes/Openshift

Docker/Kubernetes/Openshift

Slijedeći najbolje tehnološke prakse, kontejnerizacija je slijedeći korak u evoluciji upravljanja resursima. Kontejner je standardna jedinica softvera koja objedinjuje izvršni kod i sve potrebne ovisnosti u jednu izoliranu cjelinu koja se izvršava brzo i učinkovito na različitim platformama.

 • Docker

  kao softverska platforma, služi kao osnova za upravljanje kontejnera izolirajući jednoga od drugog, a sve to koristeći operacijski sustav kao podlogu smanjujući nepotrebne slojeve i povećavajući učinkovitost.

 • Kubernetes

  je open source platforma za upravljanje kontejneriziranim sadržajem i servisima koja kroz deklarativnu konfiguraciju i automatizaciju osigurava stabilnost i jednostavnost upravljanja. Učinkovitost se vidi u upravljanju tisućama kontejnera.

 • Openshift

  je RedHat rješenje za upravljanjem kontejnerima na enterprise razini bazirana na Kubernetes platformi.

Prednosti za korisnika

 • Automatsko skaliranje, praćenje dostupnosti i nadzor

Provodimo procjenu. Platforme koje koristimo kao osnovu imaju ugrađene funkcionalnosti koje omogućuju automatsko skaliranje prema potrebi, praćenje dostupnosti pojedinih komponenti i nadzor (statistike i metrike).

 • Jednostavnija nadogradnja bez prekida usluge

Kontejnerizacija i povezani alati omogućuju upgrade kako samih platformi tako i servisa koje poslužuju bez potrebe za prekidom usluge.

 • Fokusiranje na osnovno poslovanje

Korištenjem kontejnera i platformi za upravljanje kontejnerima smanjujete potrebu za bavljenjem infrastrukturom i vraćate fokus na osnovno poslovanje, bilo ono razvoj ili inženjering ili nešto treće.

 • Brži razvoj i univerzalna okolina

Vaši timovi mogu isporučivati aplikacije brže i s manjom mogućnošću greške jer korištenjem kontejneriziranih platformi mogu simulirati različite okoline u kojima će aplikacije kasnije raditi.

Rješenja za nadzor podataka

Podatak je neobrađena činjenica koja ima neko značenje. Informacija je rezultat analize i organizacije podataka na način da daje novo značenje korisniku. U trenutku kada je interpretirana, informacija postaje znanje.

Rješenja za nadzor su upravo zbog toga jedna od bitnijih komponenti u interpretaciji i prebacivanju podataka u informacije. Učinkovitim pretvaranjem podataka u informacije, smanjuje se vrijeme potrebno za donošenje (kritičnih) odluka.

Prednosti za korisnika

 • Ubrzano donošenje odluka

Brzina donošenja odluka, kako u kritičnim trenucima tako i na dnevnoj operativnoj razini je ključna za poslovanje. Točna i pravovremena informacija je temelj za donošenje odluke.

 • Smanjenje „podatkovnog kaosa”

Ogromne količine podataka kojima su različiti sustavi pretrpani mogu se svesti na bitne informacije primjenom različitih metoda obrade koje su dostupne u platformama koje koristimo.

 • Preciznost

Podatak se kroz različite filtere može transformirati i obogaćivati da bi krajnji rezultat bila informacija koja obuhvaća vrlo precizne parametre.

 • Predvidivost sustava

Temeljem informacija prikupljenih kroz rješenja za nadzor podataka, može se predvidjeti ponašanje sustava i unaprijed spriječiti moguće probleme ili definirati nužne akcije u slučaju istog.

Potražite stručni savjet i tehnologiju za vaše poslovanje.

Slušamo vas i spremni smo vam pomoći.

Kontaktirajte nas.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.